2018_02_20
Uutiset

Varaudu tietosuoja-asetuksen voimaantuloon tietosuojakartoituksella

EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. Asetus vahvistaa yksityishenkilöiden oikeuksia ja asettaa yrityksille merkittäviä uusia velvoitteita ja sanktioita. Tietosuoja-asetus koskee kaikkia organisaatioita, jotka käsittelevät henkilötietoja. Esimerkiksi asiakasrekisterin pitäminen ja työntekijätietojen käsittely kuuluvat asetuksen soveltamisalaan.

Varaudu tietosuoja-asetuksen voimaantuloon tietosuojakartoituksella

Accountor tarjoaa asiakkailleen tietosuojakartoitusta, jolla selvitetään nykytila, käydään läpi muutostarpeet ja laaditaan ehdotus toimintasuunnitelmaksi.

Valmistautuminen EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoitteisiin on syytä aloittaa viimeistään nyt. Kaikissa organisaatioissa on tarpeen perehtyä tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin ja varmistaa, että henkilötietoja käsitellään asetuksen edellyttämällä tavalla. Tietosuojavelvoitteiden noudattaminen on tärkeä osa yrityksen riskienhallintaa, ja tietosuojan merkitys liiketoiminnalle tulee jatkossa korostumaan entisestään.

Suosittelemme tietosuojakartoitusta kaikille yrityksille, jotka ovat epävarmoja siitä, mitä toimenpiteitä tietosuoja-asetus käytännössä edellyttää. Tietosuojakartoituksemme on suunniteltu siten, että asiakas saa käytännönläheistä materiaalia ja ohjeita, joilla yrityksessä pystytään täyttämään tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tietosuojakartoituksemme on tarkoitettu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Tietosuojakartoituksessa asiakkaalle toimitetaan tietopaketti EU:n tietosuoja-asetuksesta ja sen vaatimuksista. Asiakkaan henkilötietojen käsittelyä sisältävät toiminnot ja tietosuojakäytännöt kartoitetaan tietovirtamallinnuksella sekä kyselytutkimuksella. Asiantuntijamme analysoivat kerätyt tiedot ja laativat asiakkaalle tietosuojaraportin, jossa arvioidaan asiakkaan tietosuojan taso ja muutostarpeet. Tietosuojaraportissa kuvataan tarvittavat toimenpiteet, joilla tietosuoja-asetuksen vaatimukset pystytään täyttämään.

Tietosuojakartoituksen hinta on alkaen 2500 euroa + alv. Asiantuntijoiltamme saat apua kaikissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.

Lähde: yrityslakimies Anton Meriluoto, Accountor

Onko yrityksesi valmis tietosuoja-asetuksen voimaantuloon? Ole yhteydessä osoitteeseen asiantuntija@accountor.fi, niin keskustelemme mielellämme kanssasi lisää aiheesta.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje